soobras@eunet.rs
(+381) 011 2763 040

Историјат

Школа за основно образовање одраслих „Браћа Стаменковић“ основана је 1968. године као део Народног универзитета „Браћа Стаменковић“. У то време то је друга ШООО на територији општине Палилула. Наша школа баштини традицију ШООО „Стари град“ (1952) и ШООО „Палилула“ (1958). Ове две школе су се интегрисале у ШООО „Браћа Стаменковић“ која се 1990. издваја из састава НУ „Браћа Стаменковић“ и од тада послује као самостално правно лице у мрежи редовних основних школа под окриљем Министарства просвете.

Све ове деценије и године Школа је расадник знања и претходница остручености и даљег школовања за оне који су своје школовање започели са закашњењем, који су га наставили у нашој школи после прекида у редовној школи или су на неки други начин постали ученици/полазници наше школе којима је она одувек била „последња шанса“ права и једина могућност да своје основно образовање заврше и да тако стекну услове за рад или даље школовање. Школа је била и остала социјални вентил и исходиште маргинализованих група и житеља из социјално депривираних средина којима је кроз овај вид школовања дата прилика да се извуку из екстремно лоших животних услова и да стекну равноправан статус са осталим грађанима у складу са својим могућностима.

slika_1

Школа је до данас пролазила различите мене у свом развоју пратећи друштвене промене и (не)прилике кроз које смо сви пролазили у овом низу деценија. У једном тренутку школа је имала 130 одељења од којих је најудаљенији пункт био у Фочи (БИХ), а покривали смо и данас покривамо многобројна подручја општине Палилула и Гроцка, делимично Смедеревски округ, али и са целе територије Београда, Србије па и из иностранства.

slika_2

Данас школа ради на десет локација (Управа, матична школа на Славији, Котеж, Борча, Јабучки Рит, Крњача, Орловско насеље, Карабурма (2), Гроцка). Нашу школу похађају прерасли основци и одрасли полазници и то у два програма: скраћени и прилагођени програм редовних основних школа и програм Функционалног основног образовања одраслих (Друга шанса).

По завршетку школовања највећи број њих заснива радни однос у комуналним и грађевинским предузећима, неки стичу функционалну оспособљеност за рад (ниво курсева), похађају Средњу занатску школу или редовне државне средње школе па и приватне средње школе. Ово је најбројнија групација наших ученика/полазника али с времена на време нашу школу похађају и даровита деца музичких, балетских школа и спортисти који на овај начин усклађују своје школске/спортске обавезе у две школе.

slika_3

Вишедеценијска традиција, одлични кадрови и реноме који је потврдило време прва су станица на коју се јављају и пријављују ученици/полазници из Београда али и из Србије и иностранства; при чему многи од њих имају вишегенерацијско искуство школовања у нашој установи.

slika_4