soobras@eunet.rs
(+381) 011 2763 040

Упис

Потребна документација за упис:


1. Попуњена уписница (ради се у школи)


2. Извод из Матичне књиге рођених ученика/полазника са подацима о једном родитељу (обавезан ЈМБГ родитеља)


3. Ђачке књижице (велика I-IV разред, мала за више разреде са фотографијом)


4. Сведочанства/уверења о претходно завршеним разредима


5. Очитана лична карта полазника и родитеља (ако тражени подаци нису уписани у МКР)


6. За ученике млађег узраста потребна је сагласност школе да могу да пређу у нашу школу и то ми обавезно проверавамо