soobras@eunet.rs
(+381) 011 2763 040

Запослени

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШООО „БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“

Школски одбор (највиши управни орган школе). Чланови:

teacher img

1. Никола Маљковић

председник ШО
teacher img

2. Љубица Јанкоски

члан
teacher img

3. Маја Гордић

члан
teacher img

4. Радица Лазаревић

члан
teacher img

5. Ирена Коларевић,

(локална заједница)
teacher img

6. Петра Ђорић Мартинов

(локална заједница)
teacher img

7. Весна Петковић

(локална заједница)Директор школе:

teacher img

Др Милован Миловић
Управа школе:

teacher img

1. Милан Видојевић

секретар школе
teacher img

2. Дарко Шћекић

шеф рачуноводства, наставник географије и предузетништва
teacher img

3. Драгана Миленковић

административно-финансијски радникНаставници

Наставници разредне наставе:

teacher img

1. Снежана Дутиновић

професор разредне наставе
teacher img

2. Милица Божовић

професор разредне наставе
teacher img

3. Тања Јовановић

професор разредне наставе
teacher img

4. Горан Контић

професор разредне наставе
teacher img

5. Ања Вучковић

учитељица
teacher img

6. Ковиљка Јелача

учитељица хонорарни сарадник
teacher img

7. Бранислава Радојичић

учитељица хонорарни сарадник
teacher img

8. Александра Савић

учитељица хонорарни сарадник
teacher img

9. Вера Ракић

учитељица хонорарни сарадник
teacher img

10. Небојша Петровић

учитељ хонорарни сарадник
teacher img

11. Славица Влаисављевић

учитељ хонорарни сарадник
teacher img

12. Мирјана Пантелић

учитељица хонорарни сарадникНаставници предметне наставе:

teacher img

1. Драгица Видојевић

професор српског језика
teacher img

2. Биљана Глушац

професор српског језика
teacher img

3. Сташа Тошић

професор српског језика
teacher img

4. Никола Маљковић

професор математике и информатике
teacher img

5. Љубица Јанкоски

професор математике и информатике
teacher img

6. Предраг Вучковић

наставник математике и информатике
teacher img

7. Дубравка Дубић

професор енглеског језика
teacher img

8. Јасна Ристовић

професор енглеског језика
teacher img

9. Бојан Бајић

професор историје
teacher img

10. Јован Гајић

професор историје хонорарни сарадник
teacher img

11. Слађана Дивац

професор географије
teacher img

12. Маја Гордић

професор биологије и примењених наука
teacher img

13. Ана Бешенски

професор биологије
teacher img

14. Радица Раденковић

професор физике и информатике
teacher img

15. Радица Лазаревић

професор хемије и примењених наука
teacher img

16. Драгана Николић

професор технике и технологије, информатике и дигиталне писмености
teacher img

17. Биљана Вучковић

професор технике и технологије, информатике и дигиталне писмености – хонорарни сарадникТехничко особље:

teacher img

1. Милан Влаисављевић

домар
teacher img

2. Биљана Цветковић

спремачица
teacher img

3. Светлана Гајић

спремачицаСтручни сарадници:

teacher img

1. Татјана Радовић

психолог; наставник ожв, ожгд
teacher img

2. Бранислава Максић

библиотекар, наставник енглеског језика
teacher img

3. Милана Миловић

андрагошки асистент, наставник енглеског језика