soobras@eunet.rs
(+381) 011 2763 040

Пројекти

Пројекат "Српски лако - може свако" 1.9.2022. - 29.2.2024.

Почетком 2022. године наша школа је учествовала на конкурсу Националне агенције Фондације Темпус за финансирање од стране Еразмус + организације са пројектом „Српски лако – може свако“. Пројекат је одобрен и већ са почетком школске 2022/2023. смо кренули у његову реализацију.

Циљеви пројекта су:
· Побољшање стручних компетенција наставника у погледу излагања градива у оквиру својих предмета тако да он буде прилагођен постојећем нивоу познавања српског језика полазника.
· Осмишљавање садржаја и реализовање додатне језичке обуке из српског језика за ученике и полазнике школе којима он није матерњи језик.
· Дисеминација усвојених знања и искустава са мобилности колегама из других школа и институција, који имају искуства у раду са сличном популацијом као што су наши полазници.

С обзиром да смо већ унапред имали партнерску организацију Људску универзу – Завод за изображевање одраслих ин младине Лендава, са њима смо договорили мобилност од 10. до 14. октобра 2022. како бисмо се упознали са њиховим начином рада.

Људска универза пружа могућност формалног и неформалног образовања одраслих кроз низ програма који се реализују у оквиру установе - основно образовање за одрасле (за које немају полазнике од 2007. године), средње стручно образовање (смерови - трговац и администратор), средњошколско образовање - смер васпитач у предшколској установи, стручно-техничко образовање - смер економски техничар, као и неколико курсева стручног оспособљавања за виљушкаре, керамичаре, геронтодомаћице и курсеве који се организују у договору са компанијама за стручно усавршавање запослених. Раде претежно са ромском популацијом и активни су у многим пројектима на локалном и међународном нивоу, укључујући и Еразмус + пројекте.

slika_1

У оквиру мобилности посетили смо Уред за националне мањине у Љубљани где смо имали састанак са директором Уреда Станком Балухом и његовим сарадницама. Том приликом смо разменили искуства и дошли до закључка да имамо сличне проблеме (неформална насеља, слаба заинтересованост за образовање, малолетнички и уговорени бракови…) с тим што у Словенији има око 10000 припадника ромске националне мањине што је неупоредиво мањи број у односу, не само на Београд, већ и на Србију.

slika_1

У Мурској Соботи смо учествовали на Међународној конференцији о читалачкој писмености Рома заједно са колегама из Словеније и Хрватске. Директор школе Милован Миловић је упознао присутне са радом наше школе. Институције које су имале учешћа на овој конференцији поред наше школе су Људска универза, Пучко отворено училиште Чаковец, основне школе из Ореховице и Мале Суботице, библиотеке из Новог Места, Мурске Соботе, Требња.

slika_1

Посетили смо и највеће и најстарије ромско село на територији Словеније Пушћу и видели како је могуће макар и на појединачним примерима досегнути један савремен и квалитетан начин живота за припаднике ромске националности.

slika_1

С обзиром да су од 13. до 15. октобра били Дани Еразмуса, наши домаћини су испланирали да у име тренутне и будуће сарадње засадимо липу као дрво пријатељства поред нове бициклистичке стазе поред реке у Лендави.

slika_1

По повратку Пројектни тим је одржао припремне активности за наставак пројекта. Одржали смо презентацију мобилности члановима Наставничког већа, упознали смо их са циљевима пројекта и анкетирали који су то основни појмови и области из њихових предмета које полазници најслабије разумеју. На основу тога направили смо план курса по областима. Уследило је уводно тестирање полазника на основу кога смо формирали групе.

slika_1

У току другог полугодишта школске 2022/23. године кренули смо са реализацијом часова „Српски лако - може свако“ који су за циљ имали да унапреде знање наших полазника о основним појмовима са којима се срећу на настави предмета обухваћених планом и програмом наше школе.

На радном састанку Пројектног тима договорено је да се настава углавном одвија у одељењу I-IV/18 учитељице Данице Ђукић на пункту у Орловском насељу. Чланови Тима су у току полугођа радили и на другим пунктовима (индивидуално или у мањим групама) са полазницима који због природе посла или породичних обавеза нису могли да присуствују пројектној настави на главном пункту у Орловском насељу.

Програм је реализован у току 14 радних недеља на блок часовима и обухватио је 14 наставних јединица:

Просечан број полазника који су углавном редовно похађали наставу је 13 и сви су успешно постигли предвиђене исходе наставе. Осим тога, на редовној настави су били заинтересованији за активно учешће на часовима јер је њихов степен језичке компетентности подигнут на ниво да су могли лакше да прате градиво, што је и утицало на бољу мотивисаност да активније учествују у настави, а не само да долазе да би остварили право на социјална давања или сл.

Постали су слободнији у писменом и усменом изражавању и спремнији да траже додатна објашњења, што раније није био случај. С обзиром да није било класичне провере усвојеног градива у виду оцена, полазници су били опуштенији и растерећенији.

Трудили смо се да на настави буду обухваћени како основни појмови из језика, правописа и наставних предмета, тако и области које би полазницима могле да олакшају живот и ван школе (писање молбе за посао, претраживање корисних информација на интернету, писање биографије...).

slika_1
slika_1

У јуну месецу су нас посетили представници партнерске организације Људске универзе из Лендаве којима смо том приликом представили резултате Пројекта, упознали их са нашим начином рада на терену и провели их кроз главне пунктове на којима радимо (Крњача, Орловско насеље).

slika_1
slika_1

С почетком нове школске 2023/2024. године радили смо на припреми дисеминације Пројекта у оквиру колектива, али и са представницима других институција са којима Школа сарађује. Дисеминација пројекта у оквиру колектива одржана је на Наставничком већу 31. 10. 2023. године, а 6. 12. 2023. гости су нам били представници Министарства просвете, ГО Звездара и других школа са територије Београда са којима посредно или непосредно сарађујемо. На презентацији је, поред овог Пројекта, представљена и целокупна пројектна активност школе у претходном периоду, али и изнет план за наредни, с обзиром да смо добили петогодишњу Еразмус акредитацију за спровођење пројеката мобилности.

slika_1