soobras@eunet.rs
(+381) 011 2763 040

Пројекти

img

Реализован пројекат "Друга шанса - најбоља шанса"

Пројекат ШООО „Браћа Стаменковић“ под насловом „Друга шанса – најбоља шанса“ један је од пројеката изабраних на конкурсу Фондације „Темпус“, организације задужене за спровођење програма Еразмус + у Србији, за годину 2019-2020.

Наш партнер у пројекту је школа „Друга шанса“ из Волоса у Грчкој.

Циљ пројекта је:
- Повећање долазности полазника на наставу и броја оних који завршавају школу
- Обухватање што већег броја полазника из маргинализованих група наставним процесом тј. њихово укључивање у школски систем
- Праћење начина рада партнерске школе; методологије, коришћење алата и дидактичких средстава; литературе коју користе наставници, као и оне из које уче полазници; упознавање са начином на који они долазе до полазника.
- Имплементација корисних искустава примењивих у нашој школи.

slika_1

У периоду од 6. до 11. децембра 2021. год. реализован је програм мобилности у оквиру К1 пројекта „Друга шанса-најбоља шанса“ одобрен од фондације Еразмус Плус. Директор школе, психолог и три наставнице посетили су школу „Друга шанса“ у грчком граду Волосу и том приликом се упознали с начином функционисања школе, организовања наставе, облицима васпитно-образовног рада, извођења часова и др. Посета је обухватала састанке са директором, замеником директора, наставницима и психологом школе, као и присуствовање часовима. Такође су обишли неке од установа са којима школа Друга шанса блиско сарађује – заменицу градоначелника задужену за просвету, Народни универзитет на ком неки од полазника настављају школовање а који је оријентисан пре свега на уметничке програме (сликање, вајање, израда накита, фотографија…), кување и курс рачуноводства, као и Институт за животну околину.

slika_2

Дана 22.12. 2021. у школи је организована презентација чланова мобилног тима у оквиру пројекта Еразмус +, на којој су члановима Наставничког већа представљена искуства из посете партнерској школи „Друга шанса“ из Волоса.

slika_3

Директор Милован Миловић говорио је о организационим облицима рада, броју запослених, начину финансирања, о начину функционисања школе уопште. Потом је изнео своја запажања о сличностима и разликама, обавезама и надлежностима директора, помоћника директора и запослених, изазовима с којима се сусреће школа у Волосу и на који начин се ради на њиховом превазилажењу. Школа у Волосу има четири запослена наставника, од којих двојица обављају послове директора и помоћника директора. Настава се организује једино у школи, нема истурених одељења. Одвија се у вечерњим часовима и полазници су већ завршили основно образовање и пунолетни су. Уколико неко има проблема у праћењу наставе због недовољног познавања језика, организује се припремна настава из грчког језика. Услед недостатка наставног кадра, реализује се настава само из четири предмета, а по потреби се, уколико полазници покажу интересовање за одређену област, организује предавање довођењем стручњака за ту област. Велику разлику између наших школа представља профил полазника, а тиме су условљени и начини којима се школа оглашава и долази до нових полазника. Како партнерска школа има више искуства у проналажењу ванбуџетских начина финансирања и , мада има и много више могућности јер је Грчка чланица Европске уније, говорено је и о већем укључивању запослених у будуће пројекте.

slika_4

Психолог Татјана Радовић је изложила сазнања везана за посао психолога и стручног сарадника у школи у Волосу. За потребе пружања психолошке подршке полазницима школе, два пута недељно ангажован је хонорарно запослен психолог. Током једне посете психолог се бави свим заинтересованим полазницима у оквиру групног тј. радионичарског рада. Током друге посете школи психолог се индивидуално бави полазницима који унапред резервишу свој термин за саветовање и разговор. Том приликом пружа подршку полазницима који имају неких приватних проблема или им је потребан савет у вези са послом и сл. Проблема у комуникацији нема, јер сви полазници који нису Грци, задовољавају основни ниво познавања грчког језик. Психолог школе се не бави координирањем наставних и ваннаставних активности, већ то ради управа школе. У Школи Друга шанса у Волосу, психолог у случају евидентирања неког проблема, који не може искључиво он да реши, упућује полазника на оне институције које му могу помоћи да га превазиђе. Помоћ психолога се састоји у давању релевантних информација и подстицања полазника да се активније позабави успостављањем везе са оним институцијама у локалној заједници које су надлежне за решавање конкретног проблема. Посебну пажњу посветила је профилу полазника старијих од 60 година, код којих је изражена потреба за самоактуелизацијом, односно, који имају унутрашњу мотивацију да остваре своје жеље и прошире свој социјални круг склапајући нова познанства и пријатељства.

slika_5

Наставнице предметне наставе Слађана Дивац, Јасна Ристовић и Сташа Тошић изложиле су својим колегама сазнања о курикулуму, уџбеницима, процесу преношења знања и пројектној настави. У школи у Волосу се тренутно одржава настава из грчког и енглеског језика, математике и информатике. Наставници немају прописан план и програм, већ час креирају и припремају материјал у складу с интересовањима полазника. Школа има слободу да креира свој курикулум и прилагођава га и мења. План, уједно, није временски условљен. Такође, током школске године нема испита ни одговарања за оцену, а оцене су на крају школске године описне. Пројектна настава је важан део курикулума. Организује се сваке недеље по 3 сата и у њој учествују сви полазници.

slika_6

Пројектне области и теме бирају сами полазници у складу са својим интересовањима и вештинама. То могу бити пројекти везани за уметност, окружење, географију, историју итд. Ученици наше школе углавном су припадници маргинализоване ромске популације, док су ученици „Школе Друга шанса“ у Волосу углавном одрасли Грци који су стицајем разних животних околности престали да се школују након завршене основне школе. Такође, полазници школе у Волосу најчешће нису социјално угрожени; мали је број оних који школу похађају због посла или обезбеђења егзистенције. Већина полазника долази ради стицања нових знања, некима је чак то место за квалитетно проведено слободно време. Врло су мотивисани, активно учествују у раду и труде се да науче.

slika_7

После презентације уследила је дискусија са члановима НВ и разговор о најбољим начинима примене изложеног у нашој школи.

slika_8

У просторијама наше школе на Славији 9.3.2022. одржана је промоција пројекта "Друга шанса - најбоља шанса" који се реализује у оквиру Ерасмус + програма, за представнике институција са којима сарађујемо. Презентацији су присуствовали представници СО Звездара, ШООО "Обреновац", ШООО "Ђуро Салај" и Средње занатске школе. Захваљујемо се колегама које су се одазвале нашем позиву и својим присуством допринеле дисеминацији нашег пројекта.

slika_9

У дневном листу "Политика" 28.3.2022. изашао је чланак "Kрчка се ромски кувар". У њему су представљене активности наше школе које су у вези са реализацијом пројекта "Друга шанса - најбоља шанса".

slika_10
slika_11
slika_13